چند میوه چند نکته از دیدگاه معصومین

 

 *تأثیر انگور

امام صادق ( ع ) می فرمایند : انگور سیاه بخور تا اندوهت از بین برود .


مادرها سعی کنند نفرین نکنند چون که غم و اندوه سراغتان می آید . اگر

 

غم و غصه دلتان را گرفت انگور بخورید .

 

 *خواص انجیر

امام رضا (ع ) فرموده اند : انجیر بوی بد دهان را می برد . استخوان ها را

 استحکام می بخشد .

 

 *خواص انار ترش و شیرین

امام رضا ( ع ) فرمودند : انار ترش و شیرین را بمکید چرا که انسان را

نیرو می دهد و خون را زنده می سازد . ( انار را بهتر است فشار دهید و

 آب آن را بخورید .

 

 *کاهو
پیامبر فرمودند : کاهو بخورید چرا که خواب می آورد و غذا را هضم می کند .

امام صادق ( ع ) می فرمایند : بر شما باد کاهو چرا که خون را تصفیه می کند.


سه شنبه پنجم 9 1387
X