**آلبرت انیشتین: زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه ..واسه حفظ تعادلت

 همیشه باید در حرکت باشی ....

 

 

**جرج آلن: اگر کسی را دوست داری، به او بگو. زیرا قلبها معمولاً با کلماتی که ناگفته می‌مانند، می‌شکنند
**زرتشت: شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد. 
 **ملاصدرا : خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدرآرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود.
  **روزی روزگاری اهالی یه دهکده تصمیم گرفتند تا برای نزول باران دعا کنند, در روز موعود همه مردم برای مراسم دعا در محلی جمع شدند و تنها یک پسر بچه با خودش چتر آورده بود و این یعنی ایمان.
  **آدم ها را از انچه درباره دیگران می گویند بهتر می توان شناخت تا از انچه درباره انها می گویند.
**فریدریش نیچه : 'آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم.

 
**آن چه هستی هدیه خداوند به توست و آن چه می شوی هدیه تو به خداوند، پس بی نظیر باش.

 ** دکتر علی شریعتی: دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است.دوشنبه چهارم 9 1387
X